Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen lessen

 

Algemene bepalingen lessen

  1. Eigen risico en aansprakelijkheid:

1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico.

1.2 Rich Fitness is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

1.3 De deelnemer dient voor de les aan te geven of er sprake is /zijn van beperkingen in beweging en of blessures

1.4 Rich Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures

  1. betaling:

2.1 Deelnemer moet de kosten vooraf betalen. Geen restitutie bij afwezigheid van de student.

2.2 Betaling klant middels factuur

  1. Kleding en materiaal:

3.1 Deelnemers die niet voor een proefles komen, wordt geadviseerd een eigen boks-materiaal mee te brengen.

  1. Annulering van lessen:

4.1 De deelnemer/bedrijf dient minimaal 24 uur voor aanvang van de lessen te annuleren met opgave van reden. (Annulering binnen 24 uur wordt altijd in rekening gebracht.)

4.2 Rich Fitness zal minimaal 2 uur voor aanvang van de lessen annuleren met opgave van reden

5. Privélessen/trainer-trainingen:

5.1 Privélessen/trainer trainingen worden vooraf met klant afgesproken door middel van een intakegesprek

5.2 Betaling geschiedt altijd geheel vooraf tenzij anders is overeengekomen

5.3 Lessen moeten binnen 3 maanden worden opgenomen, trainer training afhankelijk per individu

5.4 Annulering voor de lessen is alleen mogelijk in overleg met de docent

5.5 Restitutie is niet mogelijk. Uitstel van data lessen is bespreekbaar

6. Bedrijfstraining (bedrijven, scholen) :

6.1 Vooraf offerte opgesteld en getekend retour door bedrijf/school

6.2 Factuur betalingstermijn 14 dagen (tenzij anders overeengekomen met bedrijf, school)

6.3 Annulering minimaal 24 uur voor aanvang. Annuleringen binnen 24 uur worden altijd in rekening gebracht.